Array
(
)
Array
(
)
Array
(
)
Age Dashi Imo

€ 5,00

Agedashi Tofu

€ 5,00

Antipasto Okasan

€ 14,00

Ebi Gyoza

€ 5,00

Edamame

€ 5,00

Goma Ae

€ 6,00

Gyoza

€ 5,00

Hakata

€ 8,00

Harumaki

€ 3,00

Imo Tako Ni

€ 7,00

Imoni

€ 5,00

Maguro salad

€ 9,00

Miso Soup

€ 5,00

Nasu Moriawase

€ 6,00

Sake Sekai

€ 7,00

Salmon Sandwich

€ 8,00

Seafood Salad

€ 8,00

Shiraae

€ 6,00

Wakame

€ 5,00

Yasainimono

€ 5,00